Davet

İstanbul Üniversitesi II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (CONGIST’19)

Değerli Meslektaşımız,

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi olarak Limoges Üniversitesi ve Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği ile birlikte “Şehrin Dili” üst başlığıyla Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (CONGİST’19) düzenlemekteyiz. Şehrin dilini ayrıntılı bir şekilde tartışmayı ve bilimsel zeminde çözüm önerileri sunmayı hedefleyen kongre 18-20 Eylül 2019 tarihlerinde İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi salonlarında gerçekleştirilecektir.

Kongre üst başlığında yer alan “dil” kavramı, günlük hayatta yazılı ve sözlü anlatım etrafında kullandığımız anlamının yanında, üslûp, tarz, yorum başta olmak üzere hayatın her alanında özel anlatım biçimlerini tarihsel süreç ile mevcut durumu da içerecek şekilde şehir ölçeğinde geniş manada düşünülmektedir. Dolayısıyla edebiyat, müzik, mimari, resim, fotoğraf ve sinema başta olmak üzere bütün güzel sanatlardan tarih, filoloji, felsefe, antropoloji, psikoloji, hukuk, iktisat, siyaset bilimi, sosyoloji, iletişim bilimlerine dil konusunun disiplinlerarası çalışmaları da içine alarak sosyal bilimler etrafında bütün yönleriyle ele alınması hedeflenmektedir. Kongre içinde panel önerileri kabul edilecektir. Sunulan bildiriler bir seçim yapıldıktan sonra ilgili bilim alanına göre editöryal kitap hâline getirilecektir. Türkiye’nin sosyal bilimler alanında en önemli kurumlarından birisi olan İ. Ü. Edebiyat Fakültesinin Fransa’nın Limoges Üniversitesi ve Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği ile birlikte düzenlemiş olduğu bu kongrede siz değerli meslektaşımızı bir bildiri/panel/poster ile aramızda görmekten mutluluk duyacağımızı belirtir, çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Prof. Dr. Hayati DEVELİ

İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Dekanı