Genel Bilgiler

 

KONGRE TAKVİMİ

  • Bildiri özeti gönderme: 11 Şubat – 15 Haziran 2019

  • Kabul edilen bildirilerin ilan tarihi: 12 Temmuz 2019

  • Kongre programının ilanı: 6 Ağustos 2019

  • Kongre tarihi: 18-20 Eylül 2019

  • Yer: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

 

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ

FAKÜLTE TARİHÇESİ

İstanbul Üniversitesinin tarihi, Fatih Sultan Mehmet’in 1453 yılında İstanbul’u fethetmesinden hemen sonra Sahn-ı Semân adıyla kurduğu eğitim kurumlarına kadar uzanmaktadır. Dolayısıyla bu kurumlarda okutulan derslerden hareketle Edebiyat Fakültesinin de o yıllarda kurulmuş olduğu kabul edilmektedir. Üniversitenin Batı tarzında yeniden örgütlenmesi ise, 1845, 1863, 1869, 1900 yıllarındaki düzenlemelerle gerçekleştirilmiştir.

Tanzimat’ın ilânından sonra modern üniversitenin açılması için 21 Temmuz 1846 yılında ilk defa girişimde bulunulmuş, ancak 13 Ocak 1863’te bir açılış programı yapılabilmiştir. Bu girişim sadece konferanslarla sınırlı kalmış, düzenli bir öğretim gerçekleştirilememiştir. Açılış konferansında üniversite bünyesinde çeşitli bölümlerin yanında Tarih, Coğrafya ve Felsefe Tarihi gibi derslerin okutulması kararlaştırılmıştır.

1869 Maarif-i Umumiye Nizamnamesi ile açılması düşünülen Darülfünun, 20 Şubat 1870’te Darülfünûn-ı Osmanî adıyla resmen faaliyete başlamıştır. Darülfünûn-ı Osmanî programında üç bölümden birisi Hikmet ve Edebiyat Bölümü olmuştur. Ancak bu bölüm faaliyete geçmeden 1873’te kapatılmıştır. Bir yıl sonra 1874’te açılan Darülfünûn-ı Sultanî’nin üç bölümünden birisi yine Edebiyat-ı Aliye Mektebidir. Edebiyat-ı Aliye Mektebi, günümüzdeki Edebiyat Fakültesinin çekirdeğini oluşturmuştur.

15 Ağustos 1900’de yapılan yeni düzenleme ile Darülfünûn-ı Şahane adını alan üniversitede Edebiyat Fakültesi de açılmıştır. Bu yıl Edebiyat Bölümü’ne ilk defa 25 öğrenci alınmıştır, iki yıllık olarak planlanan öğretim sonucunda 1902’de bunlardan ancak yedisi mezun olabilmiştir.

1911’de yapılan düzenlemeyle üniversite, İstanbul Darülfünunu ismini almış ve Ulum-ı Şer’iye, Ulum-ı Hukukiye, Ulum-ı Tıbbiye, Fünun ve Ulum-ı Edebiye Fakülteleri açılmıştır. 1915’te kız öğrenciler için İnas Darülfünunu kurulmuş ve Edebiyat Bölümü öğrencileri derslerini Edebiyat Fakültesinde görmeye başlamışlardır. 1919 yılında ise karma eğitime geçilmiştir.

II. Meşrutiyetten itibaren yabancı uyruklu öğretim üyeleri ile birlikte yabancı uyruklu öğrenciler de İstanbul Darülfünuna kabul edilmeye başlanmıştır. 1919’da İstanbul Darülfünunu ilmî özerkliğe kavuşurken, fiilî olarak da idari özerklik kazanmıştır. İhtisaslaşma daha düzenli hale getirilmiş ve Edebiyat Fakültesinde bölüm diplomaları verilmeye başlanmıştır. 1922’de Edebiyat Fakültesi öğrencileri ile öğretim üyesi Yahya Kemal tarafından, Mustafa Kemal Atatürk’e fahri profesörlük payesi verilmesi teklif edilmiş, 13 Kasım 1922 tarihinde yapılan Fakülte Kurulunda bu teklif onaylanmıştır. 31 Mayıs 1933 tarihli kanun ile İstanbul Darülfünunu ismi İstanbul Üniversitesi olarak değiştirilmiş, Kanunun 1 Ağustos 1933’te yürürlüğe girmesinden sonra Edebiyat Fakültesi bugünkü şekliyle faaliyete başlamıştır. Başlangıçta serbest ders ve konferanslar şeklinde görülen Sanat Tarihi, Antropoloji gibi disiplinler zamanla bölüm; Pedagoji, Psikoloji, Sosyoloji disiplinleri ise ayrı kürsüler hâline getirilmiştir.

6 Kasım 1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunuyla üniversitelerin yeniden yapılanmasından önce Edebiyat Fakültesi’nde 19 bölümde 39 kürsü ve uzmanlık alanı bulunmaktaydı. Yeni akademik yapılanmada Fakültemiz, 21 Bölüm, 75 Ana Bilim Dalı, 1 Bilim Dalı, 42 Diploma Programı, 10 Uygulama ve Araştırma Merkezi ile 16.000’ı aşkın öğrenciye hizmet veren bir eğitim kurumudur.

Çeşitli bölümlere bağlı 21 akademik dergi yayımlanan Fakültemizde ayrıca her yıl ulusal ve uluslararası birçok etkinlik düzenlenmektedir. Edebiyat Fakültesi kuruluşundan itibaren Sultanahmet, Çemberlitaş, Galatasaray ve Beyazıt’ta Zeynep Hanım Konağı’nda faaliyet göstermiştir. Kısa bir müddetle Fındıklı’da Hatice Sultan Sarayı’ndaki faaliyet gösteren Fakülte 1951’de şimdiki binasına taşınmıştır. Bina, ünlü mimarlarımızdan Emin Onat ve Sedat Hakkı Eldem tarafından yapılmıştır.

Çağdaş eğitim ve öğretim imkanlarını kullanarak ülkemizin ve insanlığın ihtiyaçları doğrultusunda, faaliyet göstermeyi ve bilimsel araştırmalarda bulunmayı amaçlayan Fakültemiz bu hedef doğrultusunda uluslararası ilişkileri geliştirmeye de önem vermektedir. Ayrıca buradan mezun olan ve yetişen öğretim üyeleri, yeni açılan üniversitelerimizin bölüm ve anabilim dallarında kuruculuk yapmışlardır. Fakültemiz, yetiştirdiği bilim adamı ve öğretmenlerle toplumda saygın bir yer edinmiştir.

Edebiyat Fakültesi, İstanbul Üniversitesi Senatosu’nun protokolünde 3. sırada yer almaktadır. Akademik rengi yeşildir.